پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دریافت آلبوم:

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر پاکستان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت