پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دریافت آلبوم:

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار امیر قطر جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت