پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس مجلس لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس مجلس لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس مجلس لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس مجلس لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت

دیدار رئیس مجلس لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور

دیدار نخست وزیر لبنان جهت ابلاغ پیام تسلیت این کشور
دریافت