پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیأت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیأت همراه

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیأت همراه

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیأت همراه

دیدار رئیس جمهور سوریه و هیئت همراه
دریافت