پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت آلبوم:

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت

بازديد سرزده رهبر معظم انقلاب اسلامي از سازمان صدا و سيما

دریافت