پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام آقای اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب اسلامی

دریافت آلبوم:

پیام آقای اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب اسلامی

پیام آقای اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب اسلامی
دریافت