پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

احکام مناسبتی عید فطر
احکام مناسبتی عید فطر
هر شخص چه چیزی و به چه مقدار، باید به عنوان زکات فطره به فقیر بدهد؟