پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل
دانشجوی مامور به تحصیل (بورسیه) هستم؛ هر هفته چهارشنبه بعد از ظهر به شهر خود باز می گردم و شنبه صبح یا جمعه بعد از ظهر به دانشگاه برمی گردم، حکم نماز و روزه ام چگونه است؟
سفر کاری
سفر کاری
آیا سفرهایی که برای تحصیل علم یا آموزش حرفه‌ای انجام می شود، برای نماز و روزه، حکم سفرهای شغلی را دارد؟