پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

آرایش ملایم
آرایش ملایم
آیا اصلاح ساده ابرو و رنگ کردن ابرو و هاشور ابرو جزء زینت محسوب میشود و باید از نامحرم پوشانده شود؟ (با توجه عادی شدن آرایش ملایم)