پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

نماز هدیه (وحشت)
نماز هدیه (وحشت)
مستحب است برای میت در اولین شب دفن او، نماز هدیه خوانده شود که به "نماز وحشت" معروف است