پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

سود بانکی
سود بانکی
پولی در بانک سپرده گذاری کرده‌ام و هر ماه سود به آن تعلق می گیرد آیا این سود حکم ربا را دارد و حرام است؟