پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

استفتائات جدید (آذر ماه)
استفتائات جدید (آذر ماه)
این قسمت متشکل از جدیدترین سؤالات می‌باشد که توسط بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری پاسخ داده شده و به صورت ماهانه به‌روز رسانی می‌شود.
زمان پرداخت فدیه
زمان پرداخت فدیه
برای کسانی که بخاطر مریضی روزه نگرفته اند و یقین دارند این مریضی خوب شدنی نیست و همیشگی است آیا می توانند کفاره (فدیه) نگرفتن روزه را قبل از ماه مبارک رمضان بعدی پرداخت کنند؟
کفاره تأخیر
کفاره تأخیر
اگر شخصی در ماه رمضان به سبب عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و با این حال قضای روزۀ خود را به‌جا نیاورد تا ماه رمضان آینده فرا برسد، باید علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد.