پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

فروش چک
فروش چک
معامله چک و سفته مدت دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
بخشش صوری برای فرار از خمس
بخشش صوری برای فرار از خمس
زن و شوهری برای این‌که خمس به اموال آن‌ها تعلّق نگیرد، قبل از رسیدن سال خمسی شان، اقدام به هدیه کردن سود سالانه خود به یکدیگر می کنند، امیدواریم حکم خمس آن‌ها را بیان فرمایید.
شمول حرمت ربا
شمول حرمت ربا
آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آن‌که بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
رقص محلی
رقص محلی
رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان، چه حکمی دارد؟