پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

نماز هدیه (وحشت)
نماز هدیه (وحشت)
مستحب است برای میت در اولین شب دفن او، نماز هدیه خوانده شود که به "نماز وحشت" معروف است
قطع دستگاه پزشکی از بیمار
قطع دستگاه پزشکی از بیمار
بیماری که بر اساس دانش پزشکی امروز، امیدی به شفا و یا بهبود او وجود ندارد و با استفاده از دستگاه ممکن است چند روز بیشتر زنده بماند، آیا به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بیمار، استفاده نکردن از دستگاه یا قطع آن جایز است؟