پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

تطهیر موکت
تطهیر موکت
کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟
خوردن کنسرو ماهی
خوردن کنسرو ماهی
در کشورهای غیر اسلامی، کنسرو ماهی به فروش می رسد و معمولا وقتی گوشت حلال در دسترس نباشد، راه حل خوبی برای مسلمانان در این کشورها است؛ سؤال این است که وقتی نمی دانیم ماهی خارج از آب مرده است یا نه، آیا خوردن آن حلال است؟
پخش صدای بلندگو در ایام عزاداری
پخش صدای بلندگو در ایام عزاداری
از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می‌شود، به ‌طوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می‌شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمی دارد؟