پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

استفاده از درآمد حرام شوهر
استفاده از درآمد حرام شوهر
تکلیف زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد چیست؟
آلوده کردن منابع آبی
آلوده کردن منابع آبی
با توجه به اهمیت کیفیت آب در سلامت جامعه، بعضی اشخاص (حقیقی و حقوقی ) پساب فاضلاب و پسماند های خود را در آبهای سطحی (اعم از رودخانه، تالاب، دریاچه و ...) رها می کنند، که در بعضی از موارد برای بهره برداران و ساکنین اطراف منابع مذکور منجر به ضرر می شود. حکم شرعی این اقدام چیست؟