پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک
ما در خانه ارثی زندگی می‌کنیم، کدورتی بین ما و بعضی از وارثان وجود دارد، اگر بعضی از ورثه، ابراز عدم رضایت کنند با توجه به این که شراکت به صورت مشاع است، زندگی کردن و نماز خواندن در این خانه برای ما چه حکمی دارد؟
حکم ماهی که در آب مرده
حکم ماهی که در آب مرده
ماهی پرورشی بار اول از استخر اصلی به وسیله سطل یا تور به ماشین مخصوص حمل (اکسیژن دار) منتقل می شود و دوباره از ماشین به داخل یک ظرف نگهداری ماهی (اکسیژن دار) در مغازه منتقل می شود اگر ماهی در یکی از این ظرف ها و در آب بمیرد، حلال است؟