پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

سه خصلت مومنان
اولیای الهی صبور بودند، سختیها را تحمل می‌کردند، چه سختیهای شخصی، چه سختیهای عمومی مثل تحریم‌ها، توطئه‌های گوناگون، در مقابل اینها صبر می‌کردند، از راه برنمی‌گشتند، ایستادگی می‌کردند. این را هم از اولیاء یاد بگیریم.
تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء
عزم راسخ انسان، بدن را به کار می‌گیرد، نیروهای خفتۀ در بدن را بیدار می‌کند، به او نیرو می‌بخشد. لذا کسانی که در حال معمولی، راه رفتن معمولی هم برایشان آسان نیست، اما وقتی خطر مرگی وجود دارد، می‌بینید مثل جوانها می‌دوند!
کسب عزت با رعایت تقوا
کسی که اهل تقوا باشد، اهل مراقبت از خود باشد، اهل پرهیز از گناه باشد، پیش مردم، در چشم مردم هم عزیز است حتی نزد آن کسانی که به دین، تقوا و اعتقادات اعتنایی ندارند.
غافل ترین مردم کیست؟
آیات کریمه‌ی قرآن به کسانی که به دولت و مقامی رسیدند تذکر می‌دهد که اینجایی که شما امروز نشسته‌اید، قبل از شما یک عده‌ی دیگری نشسته بودند، آنها رفتند، شما آمدید.