پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

احکام مناسبتی انتخابات
احکام مناسبتی انتخابات
انتخابات همیشه برای کشور ما و نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت بوده؛ چون همیشه تعیین کننده است، همیشه نشانه‌ی یک حقیقتی در داخل کشور ماست که این برای دوستان ما در دنیا و نیز برای دشمنان ما پیامهائی دارد. مقام معظم رهبری ۱۳۹۰/۱۲/۱۲
حکم ماهی که در آب مرده
حکم ماهی که در آب مرده
ماهی پرورشی بار اول از استخر اصلی به وسیله سطل یا تور به ماشین مخصوص حمل (اکسیژن دار) منتقل می شود و دوباره از ماشین به داخل یک ظرف نگهداری ماهی (اکسیژن دار) در مغازه منتقل می شود اگر ماهی در یکی از این ظرف ها و در آب بمیرد، حلال است؟