پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خمس منزل مسکونی دوم
خمس منزل مسکونی دوم
کسی که منزل مسکونی دومی در غیر محل سکونت اصلی خود تهیه می‌کند تا مثلا ایام تابستان و تعطیلات را در آنجا باشد، آیا به این منزل دوم خمس تعلق می‌گیرد؟
سجده کردن افراد معذور
سجده کردن افراد معذور
کسانی که طبق وظیفه، برای سجده روی صندلی نشسته و بر روی میز مقابلشان سجده می کنند، آیا این سجده محسوب می شود و نسبت به قرار دادن مواضع هفتگانه در سجده چه وظیفه‌ای دارند؟
معیار محاسبه مسافت شرعی دو شهر
معیار محاسبه مسافت شرعی دو شهر
شخصی از وطن به مقصد شهری مسافرت می‌کند که تا اول آن شهر مسافت شرعی نیست، لکن تا نقطه‌ای که مقصود اوست مسافت شرعی می‌باشد، آیا برای محاسبه مسافت شرعی اول شهر ملاک است یا نقطه‌ای که در آن شهر مقصود فرد می‌باشد؟
احکام روزه
احکام روزه
به منظور تسهیل در اطلاع رسانی و آموزش احکام، مجموعه ی احکام نموداری بخش دوم با عنوان «احکام نموداری روزه» عرضه می گردد.