پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

گزارش رؤیت هلال شعبان المعظم ۱۴۳۸ ه‍.ق
مطابق تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هـلال، هـلال ماه در غـروب روز پنج شنبه ۷...