پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ویژه ها

معلم اخلاص
معلم اخلاص
آیت‌الله مطهّری بااخلاص حرکت میکرد؛ نتیجه‌ی اخلاص او این شده است که کارهای او ماندگار است

عناوین منتخب