پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ویژه ها

ویژه نامه «تا انتخابات»
#تا_انتخابات
ما به برکت انتخابات به دنیا فخر میفروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملّت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما را ندیده میگیرند و متّهم میکنند.

عناوین منتخب