پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات معظم له و فرمانده كلّ قوادر مراسم صبحگاه نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
اين بازديد، بسيار شيرين و به ياد ماندنى و زنده كننده خاطرات بسيارى است كه با فرماندهان و عناصر فداكار نيروى زمينى در سالهاى دفاع مقدّس داشتيم. بخش مهمّى از افتخارات ارتش جمهورى اسلامى ايران بدون شك مربوط به نيروى زمينى ارتش است كه بدنه اصلى و مهمتر ارتش جمهورى اسلامى ايران را تشكيل مى دهد و من مايلم كه اين ديدارِ امروز ترجمان عملى احساسات بنده نسبت به نيروى زمينى و ارتش جمهورى اسلامى ايران تلقّى شود.
هيچ چيز براى يك سازمانِ مسلّح از اين باارزشتر نيست كه توانسته باشد در لحظه نياز، وظيفه خود را به درستى انجام داده باشد. به طور طبيعى در يك كشور، مردم به نيروهاى مسلّح به چشم كسانى نگاه مى كنند كه در هنگام بروز حادثه دهشتناك و تلخ مى توانند مثل حصار مستحكمى از آنها دفاع كنند. در دوران دفاع مقدّس اين آزمايشِ افتخارآميز براى ارتش پيش آمد. در طول هشت سال دفاع مقدّس، در سرتاسر جبهه هاى طولانىِ جنگ، نيروى زمينى به قدر توان و همّتى كه براى دوست و دشمن در موارد بسيارى شگفت آور بود، توانست وظايف بزرگى را انجام دهد. شهيدان سرافراز نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران و جانبازان اين نيرو و عناصر دلسوز و مؤمنى كه در طول اين سالها لحظات دشوار و پرزحمتى را گذراندند، شاهدان صادقى بر تلاش همه جانبه و صادقانه نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران در طول اين ساليان بوده اند. من خودم هم در مواردى، شاهد اين تلاش صادقانه و مؤمنانه بوده ام.
آن روزى كه دشمنان جمهورى اسلامى گمان مى كردند از سوى نيروهاى مسلّح كشورِ ما هيچ گونه تهديد، يا تهديد مهمّى عليه نيروى متجاوز وجود نخواهد داشت، نيروهاى مسلّح مثل سدّ مستحكمى در مقابل تهاجم دشمن ايستادند. هشت سال تلاشِ نيروى مهاجم كه از سوى همه مراكز قدرتِ نظامى و پشتيبانى و تسليحاتى حمايت مى شد به جايى نرسيد و با قدرت نيروهاى مسلّح و پشتيبانى مردم ما، مرزهاى كشور سالم ماند و دشمنان متجاوز ناچار شدند با اعتراف به ناكامى خودشان از مرزهاى ما فاصله بگيرند؛ اين افتخار بزرگى است.
در دو قرن اخير اين اوّلين بار بود كه نيروهاى مسلّح ما در يك آزمايش نظامى توانسته بودند با سرافرازى كامل در مقابل دشمن بايستند و دشمن را ناكام كنند؛ آن هم در يك جنگ طولانى و با مهاجمى كه از سوى همه ى دنيا تقريباً حمايت مى شد. نيروهاى مسلّحِ كشور ما، ارتش جمهورى اسلامى ايران و همچنين سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و بسيج، مجموعه توانا و مؤمنى را تشكيل داده اند كه هركدام در جايگاه ويژه خود و با مسؤوليت مخصوص به خود توانسته اند و خواهند توانست در آينده، به فضل الهى تهديدها را از اين كشور دور كنند.
در دورانى كه خواستِ قدرتمندان مستكبر بين المللى اين است كه همه صحنه زندگى بشر را به يك عرصه جنگ تبديل كنند و زير لواى نامهاى زيبا و جذّابِ آزادى، دمكراسى و حقوق بشر، جنگ براى قدرت، نفت و توسعه مناطق نفوذ استكبارى و توسعه ى منافع نامشروع بين المللى خود به راه بيندازند، ملتها بايد خيلى هوشيار باشند و در تقويت درونى خود بكوشند و نيروهاى مسلّح سهم عمده اى را مى توانند در اين مسؤوليت بزرگ ايفا كنند.
امروز ملاحظه مى كنيد منطقه نفت خيز و ثروتمند خاورميانه به جرم ثروتمند بودن، به جرم دارا بودن منابع نفتى - كه قدرتهاى صنعتى دنيا به آن نياز دارند - مورد تعرّض، تجاوز و دخالت سياستهاى گوناگون قرار گرفته است و هرروز در يك بخش از آن، تهديدى را به وجود مى آورند. از ضعف ملتها، از اختلاف ميان دولتها و قدرتها در اين منطقه - كه منطقه اسلامى است و متعلّق به مسلمانان است - استفاده مى كنند. قربانىِ اين افزون طلبى و استكبار، ملتهاى مظلومى هستند كه نتوانند از هويّت و قدرت معنوى خودشان دفاع كنند. شما ببينيد در اين چند سال، در همسايگى ما با ملتهاى عراق و افغانستان چگونه عمل شد! چه كسانى قربانى سياستهاى پيچيده بين المللى شدند، جز آحاد مردم غير مسلّح و بى پناه؟ البته ملتها با اين فشارها نابود نمى شوند و اگر بتوانند هويّت ملى خودشان را حفظ كنند، اين فشارها نمى تواند آنها را به زانو در آورد. هرچند در كوتاه مدّت صدماتى را تحمّل مى كنند؛ اما در بلند مدّت با همّت بلند و با جمع كردن نيروهاى خود خواهند توانست جبران كنند. اگر بخواهند و اراده كنند؛ دست خودِ ملتهاست.
در چنين شرايط بسيار حسّاسى، ملت ما بيش از هميشه احتياج به اين دارد كه خود را از لحاظ معنوى و مادّى آسيب ناپذير و مقتدر كند. بخشى از اين اقتدار به مسائل اقتصادى و فرهنگى و سياسى ارتباط پيدا مى كند و بخش مهمّى از آن هم مرتبط با مجموعه هاى نظامى است كه بايد روزبه روز تواناييهاى خود را در درون از همه جهت افزايش دهند؛ استحكام سازماندهى، ارتقاءِ قدرت رزمى، توانايى لازم براى توليد، تهيه، تكميل و نگهدارى تجهيزات، بالا نگهداشتن روحيه مسؤوليت نظامى و همه چيزهاى ديگرى كه با ابتكار و مديريّتِ مديران خوب و مسؤول امكان پذير است. امروز خوشبختانه نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى از فرماندهى و مسؤولان اداره كننده خوب و مؤمن برخوردار است؛ همچنان كه از هزارها عنصر باشرف و مؤمن در سرتاسر كشور در يگانهاى مختلف برخوردار است. خدا را بر اين وضعيت، كه رو به هرچه بهتر شدن است، سپاسگزاريم.
توصيه من اين است كه براى آمادگى، هيچ فرصتى را از دست ندهيد. آماده شدن لزوماً به معناى اين نيست كه اين آمادگى در زمان كوتاهى به كار گرفته خواهد شد؛ اما آماده نبودن همواره خطر بزرگ و دهشتناكى را بر كشور و بر آبروى نيروهاى مسلّح تحميل مى كند. هميشه بايد آمادگيها را حفظ كرد و افزايش داد؛ آمادگيهاى معنوى و مادّى.
از خداوند متعال مسألت مى كنم كه همه شما عزيزانم را مشمول لطف و هدايت و رحمت خود قرار دهد و همه ما را بر انجام وظايف بزرگ و افتخارآميزى كه بر دوش داريم، توانا و متمكّن سازد و هر روزِ ما را بهتر از روزِ قبل قرار دهد و شهيدان عالى مقام ارتش جمهورى اسلامى ايران و نيروى زمينى و همه سازمانهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى را با اوليايشان محشور كند.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته