پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار پرسنل نيروى زمينى سپاه انقلاب اسلامى

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
بحمداللَّه خداى متعال نعمت خود را بر مجموعه ى سپاه - به عنوان يك بازوى تواناى ملت ايران - تمام كرده است. همچنان كه در آغاز، پيدايش سپاه، انگيزه ى عشق و خدمتِ همراه با اخلاص داشت و به معناى واقعى كلمه، خلأ عظيمى را پُر كرد، امروز هم انسان مى بيند و احساس مى كند كه مجموعه ى سپاه، برخوردار از نعمتهاى بزرگ معنوى و هدايت و كمك الهى در ادامه ى همين خدمات ارزنده و حضور پُربركت است.
ايمان و انگيزه و روحيه در كنار آموزش، سازماندهى، ترتيب، نظم و امكانات، دو بال اساسى براى يك نيروى مسلح است. امروز بحمداللَّه انسان مشاهده مى كند كه سپاه مجهز به اين دو بال است.
براى يك نيروى مسلح، مهمترين مسأله اين است كه از لحاظ دل و عزم و ايمان و همچنين از لحاظ جسم و وجود خارجى، داراى تبحر و آمادگىِ رزمى و سازمانى و جسمانى باشد. ايمان و انگيزه و روحيه در كنار آموزش، سازماندهى، ترتيب، نظم و امكانات، دو بال اساسى براى يك نيروى مسلح است. امروز بحمداللَّه انسان مشاهده مى كند كه سپاه مجهز به اين دو بال است.
براى يك ملت هم يكى از اساسى ترين مسائل اين است كه مردان شجاع و كارآمدى داشته باشد؛ براى اين كه از او در روز حادثه دفاع كنند. در ميان جامعه ى عظيم بشرى انگيزه هاى قدرت طلبانه و تجاوزكارانه هميشه بوده است و خواهد بود. جهانگشايى هاى قدرتهاى فزون طلب و تعدى ها و تجاوزها به ملتها و مظلومان هرگز در طول تاريخ متوقف نشده؛ امروز هم مثل هميشه ى تاريخ، اين مسائل وجود دارد. آن ملت و كشورى توانسته است در مقابل طمعِ طمعگاران و زورگويىِ قدرت طلبان و جهانگشايان بايستد و هويت و آبرو و سرنوشت خود را محفوظ بدارد كه از چنين مردان و جوانانى برخوردار بوده باشد. مردان شجاع و مسلح و مؤمن در هر كشورى، وقتى موفق خواهند بود كه ذخيره ى انسانى و ايمانىِ خود را از دل مردم و از درون جامعه به دست بياورند. اين خصوصيات، مهمترين ويژگى هاى يك نيروى مسلح است؛ اين را بايد حفظ كنيد و افزايش دهيد.
امروز هم مثل هميشه ى تاريخ، قدرتمندان براى حفظ منافعِ خودشان حاضرند منافع ملتها و انسانها را لگدمال كنند و ناديده بگيرند. آن چيزى كه مى تواند جلوى طمع طمعگاران را بگيرد، تسليم شدن و گردن نهادن نيست.
امروز هم مثل هميشه ى تاريخ، قدرتمندان براى حفظ منافعِ خودشان حاضرند منافع ملتها و انسانها را لگدمال كنند و ناديده بگيرند. آن چيزى كه مى تواند جلوى طمع طمعگاران را بگيرد، تسليم شدن و گردن نهادن نيست؛ ضعيف ماندن نمى تواند طرفى را كه احساس قدرتِ بى مهار مى كند، از تعرض و تعدى به او باز بدارد؛ بايد قوى بود، بايد عزم داشت، بايد حضور داشت، بايد آماده بود تا بتوان نقش اساسىِ مردان شجاع را در دفاع از ملتها عهده دار شد و از عهده ى آن بخوبى برآمد. امروز وظيفه ى نيروهاى مسلح اين است.
امروز دنيا از لحاظ ابزارهاى مادى - از جمله ابزارهاى نظامى - پيشرفت هاى زيادى كرده است؛ اما همچنان نقطه ى اصلى براى هر پيروزى و شكستى، انسان است.
امروز دنيا از لحاظ ابزارهاى مادى - از جمله ابزارهاى نظامى - پيشرفت هاى زيادى كرده است؛ اما همچنان نقطه ى اصلى براى هر پيروزى و شكستى، انسان است. ابزارهاى مجهز وقتى به كار مى آيند كه دلهاى باايمان و اراده ها و عزم هاى استوارى، آنها را هدايت كنند. اين چيزى است كه ابرقدرت ها از آن برخوردار نيستند. اين چيزى است كه همه ى ملتها را به حفظ عزم و اراده ى پولادينِ خودشان دعوت مى كند و به آنها نويد فتح و پيروزى مى دهد؛ ولو پيروزى بر قدرتهايى كه تا دندان مسلح اند. ضعف ها، اشتباه ها، ناآمادگى ها و تن ندادن به كارهاى بزرگ و دشوار و تحمل نكردن سختى ها يك ملت را ضعيف و زبون و پامال مى كند و هويت و تاريخ و فرهنگ و آينده و گذشته ى او را به خاك سياه مى نشاند.
امروز قدرتمندان زورگوى بين المللى، گذشته و تاريخِ ملتها را انكار مى كنند و آينده ى آنها را هم در افق تاريكى در هم مى پيچانند؛ مگر اين كه ملتى قوى باشد.
امروز قدرتمندان زورگوى بين المللى، گذشته و تاريخِ ملتها را انكار مى كنند و آينده ى آنها را هم در افق تاريكى در هم مى پيچانند؛ مگر اين كه ملتى قوى باشد. قوّت براى تعرض و تجاوز نيست - اين، درس اسلام و همه ى احكام نورانى پيامبران الهى است - قدرت براى دفاع از حق است.
شما فرماندهان و عناصر و افراد و مجموعه هاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى؛ چه در نيروى زمينى - كه امروز بحمداللَّه توفيق پيدا كرديم بار ديگر از اين مركز بازديد كنيم - و چه در نيروهاى ديگر! همت خود را بر اين بگذاريد كه هويت سپاه را - كه ايمان و عزم و عشق و صميميت است - همچنان حفظ كنيد. همان طور كه تا امروز سپاه توانسته عناصر معنوى را با عناصر سازمانى و نظامىِ لازم و مدرن پيوند بزند و نظم لازم، سازماندهى خوب، ابزارهاى پيشرفته، نگهدارى، توليد و آموزش در سطوح مختلف را هم تأمين كند، بعد از اين نيز بايد اين راه موفق را دنبال كند. همه ى آنچه را كه برشمرديم، بدون آن عناصر اصلى، كارايىِ بسيار كمى خواهد داشت. آن عشق و ايمان و معرفتِ روشن بينانه و آگاهانه را همراه كنيد با اين سازماندهى ها، آمادگى هاى رزمى، نگهدارى هاى هوشمندانه ى ابزارهاى نظامى، و آمادگى براى به كارگيرى آنها.
هميشه آماده باشيد. ممكن است ملت ايران و كشور عزيز ما تا سالهاى متمادى هم مورد تهاجم هيچ دشمنى قرار نگيرد؛ ممكن است دشمنان با نگاه به ملت ايران و آمادگى هاى جوانان مؤمن و سلحشور ما هرگز جرأت نكنند به حريم اين ملت نزديك شوند؛ اما اين نبايد موجب كاهش آمادگى ها شود؛ هميشه بايد آماده بود؛ آيات قرآن اين را به ما تعليم داده است؛ «واعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة». هرچه در توان يك ملت است، بايد آن را براى آمادگى در مقابل زورگويى و تجاوز و تحقيرى كه از سوى قدرتهاى ظالم پيش مى آيد، به كار بگيرد.
شما جوانان مؤمن و فرماندهان مؤمن و عناصر صميمى و بااخلاص، در اين مجموعه ى پُرافتخارى كه تاريخ كوتاه دوران انقلاب، سرشار از فداكارى هاى آنهاست، جمع شده ايد. هزاران نفر از شهيدان و سرداران و برجستگان، با عشق و ايمان در اين مجموعه گرد آمدند. ميراثى كه از آنها باقى مانده است، عشق و ايمان و عزم و موفقيت است. آنها شهيد شدند، اما كشور شما آزاد و مستقل ماند؛ تجاوزهاى دشمنان را دفع كرد و كشور رو به آبادى و قدرت و قوّت پيش رفت و به فضل پروردگار همچنان پيش خواهد رفت. خداى متعال را شكر مى كنيم كه خون شهيدان عزيزِ ما را مبارك كرد و به هدر نرفت. آنها توانستند با فداكارى هاى خود يك ملت را سرافراز كنند و راه آينده را براى آن باز كنند.
اميدواريم در راه اقتدار معنوى، مادى، سياسى و حفظ هويت، همچنان پيشتاز و پيشرو باشيد و تن ها و جان هاى شما مشمول رحمت و بركت الهى باشد. از خداوند متعال مى خواهيم ادعيه ى زاكيه ى حضرت بقيةاللَّه الاعظم (ارواحنا فداه) را شامل حال همه ى شما قرار دهد.
والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته