انتصاب سردار دريادار دكتر علي‌ اكبر احمديان‌ به‌ رياست‌ ستاد مشترك‌ سپاه‌

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ روز چهارشنبه‌ در حكمي‌ سردار دريادار دكتر علي‌ اكبر احمديان‌ را به‌ رياست‌ ستاد مشترك‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ منصوب‌ كردند.
متن‌ اين‌ حكم‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌
سردار دريادار دكتر علي‌ اكبر احمديان‌
به‌ پيشنهاد فرمانده‌ كل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌، شما را كه‌ از تجارب‌ ارزنده‌ و عملكرد بسيار پسنديده‌ در مسؤوليتهاي‌ پيشين‌ خود برخورداريد، به‌ رياست‌ ستاد مشترك‌ سپاه‌ منصوب‌ مي‌كنم‌.
جايگاه‌ برجسته‌ي‌ اين‌ ستاد در نظم‌ و سامان‌ بخشيدن‌ به‌ همه‌ي‌ امور آن‌ سازمان‌ مهم‌ پوشيده‌ نيست‌ و در احكام‌ و دستورالعملهاي‌ قبلي‌ به‌ تفصيل‌ از آن‌ ياد شده‌ است‌.
لازم‌ مي‌دانم‌ از تلاش‌ با ارزش‌ سردار سرتيپ‌ حسين‌ علايي‌ در دوران‌ مسؤوليت‌ خود در آن‌ ستاد تقدير و تشكر كنم‌.
توفيق‌ الهي‌ و عنايات‌ حضرت‌ بقيه‌ الله‌ روحي‌ فداه‌ را براي‌ همه‌ شما مسألت‌ مي‌كنم‌.
سيد علي‌ خامنه‌اي‌
29/4/79
700 /