انتصاب آقاي حسن روحاني به عنوان نماينده معظم له در شوراي عالي امنيت ملي

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجةالاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ حسن روحاني دامت تأييداته
در اجراي اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي و با توجه به تجربيات ممتد و آگاهي هاي ارزشمند جنابعالي در زمينه ي مسائل دفاعي كشور شما را به نمايندگي خود در شوراي عالي امنيت ملي براي مدت سه سال منصوب مي كنم. انتظار مي رود كه با شركت فعالانه در آن شورا و تبادل نظر با اينجانب به پيشرفت مأموريت هاي مهم آن شورا كمك نمائيد. توفيق شما را از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.

سيد علي خامنه اي
22/8/68
700 /