پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم قم

بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم قم

همخوانی هزاران نفر از مردم قم

نماهنگ دیدار هزاران نفر از مردم قم

در قضایای سازماندهی شده اخیر، آمریکا و صهیونیستها فعال بودند

ریشه تمام دشمنی ها و توطئه ها بر ضد ملت ایران «انقلاب اسلامی» است

ملت عزیز هر جا لازم بوده، سینه خود را سپر کرده و به ایران آبرو داده است

باید میان جوانی که تحت تأثیر قرار گرفته با پادوهای امریکا و ضد انقلاب فرق گذاشت

مسئولان باید «هم افزایی» کنند و از تحلیل و تضعیف یکدیگر خودداری کنند

اگر مسئولان ضعف‌ها را برطرف کنند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

نظام جمهوری اسلامی به فضل الهی همه مشکلات را برطرف خواهد کرد

سر امریکایی‌ها در قضایای اخیر به سنگ خورد و این کارشان بی‌تقاص نخواهد ماند

بیهوده‌گویی‌های اخیر مسئولان امریکایی ناشی از عصبانیت شدید و شکست آنهاست

مطالبات صادقانه و بحق مردم از حرکات وحشیانه و تخریب‌گرانه یک گروه جداست

هزاران بار از ملت رشید، با بصیرت، وفادار، با همت تشکر می کنم

پر بیننده ترین