احکام روزانه
احکام روزانه

زمان نیّت روزه‌های واجب

زمان نیّت روزه‌های واجب به‌طور عادی چه زمانی است؟

دیگر عناوین

اهدای عضو
با توجه به اهمیّت پیوند کلیه برای نجات جان بیماران، پزشکان به فکر افتاده اند که یک بانک کلیه ایجاد کنند و این بدین معنی است که افراد زیادی به‌طور اختیاری مبادرت به اهداء یا فروش کلیه می کنند، آیا فروش یا اهدای کلیه یا هر عضو دیگری از بدن به‌طور اختیاری جایز است؟
پرداخت رشوه
پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به این‌که گاهی برای دیگران مشکل ایجاد می کند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می شود، چه حکمی دارد؟