پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
انتصاب سردار سلامی به فرماندهی کل سپاه
با حکم فرمانده معظم کل قوا؛

سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد