پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

رساله آموزشی

 • جلد اول
 • جلد دوم
  • بخش اول: معاملات حرام
   • فصل اول: معاملات حرام؛ شی نجس
   • فصل دوم: معامله شيئی‌‌ كه در راه حرام صرف می شود
   • فصل سوم: معامله شیئی كه منفعت مورد اعتنا ندارد
   • فصل چهارم: معامله با عمل محرّم
    • درس7: معامله با عمل محرّم
    • درس8: گفتار چهارم: کم فروشی (تطفیف)
    • درس9: گفتار پنجم: تنجیم
    • درس10: گفتار ششم: کهانت
    • درس11: گفتار هفتم: سحر
    • درس12: گفتار هشتم: کسب درآمد با مضلّ
    • درس13: گفتار نهم: رشو‌‌ه
    • درس14: مبحث دوم: هدیه
    • درس15: اجرت قاضی - معامله محاباتی
    • درس16: گفتار دهم: سب مؤمن
    • درس17: گفتار یازدهم: غیبت
    • درس18: مبحث دوم: شرايط تحقق غيبت يا حرمت آن
    • درس19: مبحث سوم: استماع غیبت
    • درس20: مبحث چهارم: مستثنیات حرمت غیبت
    • درس21: گفتار دوازدهم: کذب
    • درس22: ادامه کذب - نمامی
    • درس23: گفتار چهاردهم: قمار
    • درس24: گفتار پانزدهم: ‌‌غش
    • درس25: مبحث دوم: حکم معامله مغشوش
    • درس26: گفتار شانزدهم: ‌‌نجش
    • درس27: گفتار هفدهم: ‌‌غنا
    • درس28: مبحث دوم: حرمت غنا
    • درس29: مبحث سوم: احکام غنا
    • درس30: گفتار هجدهم: آلات لهو و موسیقی
    • درس31: گفتار نوزدهم: رقص
    • درس32: گفتار بیستم: کمک به ظالم
    • درس33: گفتار بیست‌‌و‌‌یکم: تصویر
    • درس34: گفتار بیست‌‌و‌‌دوم: ربا
  • بخش دوم: معاملات جایز
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /