پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

رساله نماز و روزه

 • نماز
 • روزه
  • شرایط واجب شدن روزه و صحّت آن
  • واجبات روزه
  • آنچه برای روزه دار مکروه است
  • مواردی که قضا و کفارة عمد واجب است
  • کفاره افطار عمدی
  • مواردی که فقط قضای روزه واجب است
  • احکام قضای روزه
  • کفاره تأخیر
  • احکام روزه قضای پدر و مادر
   چاپ  ;  PDF
    
   احکام روزه قضای پدر و مادر
   مسأله 933) اگر پدر و نیز بنابر احتیاط واجب مادر، روزه‌های خود را به خاطر عذری غیر از سفر به جا نیاورده باشند و با اینکه میتوانستند آن را قضا کنند، قضا نکرده باشند، بر پسر بزرگ واجب است پس از فوت آنها، خودش یا با گرفتن اجیر، قضای آن روزه ها را بگیرد، اما روزه‌هایی که بهدلیل سفر نگرفته اند، بر پسر بزرگ واجب است آنرا قضا کند هرچند آنها فرصت و امکان قضا نداشتهاند.
   مسأله 934) روزه هایی را که پدر یا مادر عمداً نگرفته اند، بنابر احتیاط واجب بر پسر بزرگ واجب است.
  • احکام روزه مسافر
  • كسانى كه روزه بر آنان واجب نيست
  • راه ثابت شدن اول ماه
  • اقسام روزه
  • خاتمه: آداب روزه و آداب ماه مبارك رمضان
  • اعتكاف
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /