پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رساله نماز و روزه

  • نماز
   • نمازهای واجب
   • نمازهای یومیه
   • وقت نماز صبح
   • وقت نماز ظهر و عصر
   • وقت نماز مغرب و عشاء
   • احکام اوقات نماز
   • ترتیب بین نمازها
   • نمازهای مستحب
   • قبله
   • پوشش در نماز
   • شرایط مکان نمازگزار
   • احکام مسجد
   • اذان و اقامه
   • واجبات نماز
   • قنوت
   • تعقیب نماز
   • ترجمۀ نماز
   • مبطلات نماز (چیزهائی كه نماز را باطل می كند)
   • شكيّات نماز
   • سجده سهو
   • قضاى سجده و تشهد فراموش شده
   • نماز مسافر
    • شرط اول: مسافت شرعی
    • شرط دوم: قصد مسافت شرعی
    • شرط سوم: استمرار قصد مسافت شرعی
     چاپ  ;  PDF
     شرط سوم: استمرار قصد مسافت شرعی
     مسأله 444) شرط سوم از شرایط قصر نماز، استمرار قصد مسافت شرعی است؛ بنابر این اگر در بین سفر این شرط منتفی شود ولو بقیه شرایط موجود باشد، نماز تمام است؛ مانند کسی که قصد پیمودن هشت فرسخ را دارد و بعد از پیمودن دو یا سه فرسخ، از قصدِ ادامه سفر منصرف یا مردّد شود، ولی راه را گم کند و بدون قصد به همان محل هشت فرسخی برود، در این صورت نمازش تمام است.

     مسأله 445) اگر در ابتدای سفر قصد دارد به مکان خاصی برود که تا آنجا هشت فرسخ است، ولی قبل از رسیدن به چهار فرسخ، تصمیم بگیرد به مکان دیگری برود که از ابتدای سفرش تا آنجا نیز هشت فرسخ است، نمازش قصر است.

     مسأله 446) کسی که قصد پیمودن هشت فرسخ امتدادی را دارد، چنانچه بعد از رسیدن به چهار فرسخ، منصرف شود و بخواهد از همان راه برگردد (یعنی مسافت امتدادی را به تلفیقی تبدیل کند)، نمازش قصر است.

     مسأله 447) کسی که قصد پیمودن هشت فرسخ یا بیشتر را دارد، اگر قبل از رسیدن به چهار فرسخ منصرف یا مردد شود، نمازش تمام است و چنانچه دوباره تصمیم به ادامه سفر بگیرد، چند صورت دارد:
     1. در حال تردید یا انصراف از ادامه سفر در جایی توقف کرده است، در این صورت نمازش قصر است؛ خواه بقیه مسیر به تنهایی به اندازه مسافت شرعی باشد یا نباشد، حتی اگر بعد از قصد مجدد و قبل از حرکت بخواهد در آن محل نماز بخواند، باید به صورت قصر بخواند.
     2. در حال تردید یا انصراف از ادامه سفر مقداری از مسافت را پیموده است و بقیه راه بعد از قصد مجدد، به مقدار مسافت شرعی (امتدادی یا تلفیقی) است، در این صورت، در مقداری که در حال تردید طیّ کرده نمازش تمام است؛ ولی بعد از قصد مجدد نماز قصر است.
     3. در حال تردید یا انصراف از ادامه سفر مقداری از مسافت را پیموده است و بقیه راه کمتر از مسافت شرعی باشد، نماز تمام است؛ مگر آنکه مجموع مسافت قبل از انصراف یا تردید با مسافت باقیمانده بعد از قصد مجدد به ادامه سفر، به مقدار مسافت شرعی باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید نماز را هم تمام و هم قصر بخواند.

     مسأله 448) کسی که به قصد مسافت شرعی حرکت کرده و پس از گذشتن از حدّ ترخص نمازش را به صورت قصر خوانده، اگر پیش از رسیدن به به چهار فرسخ از قصدش برگردد یا قصد اقامت ده روز کند، نمازهایی را که قصر خوانده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره به صورت تمام در وقت اعاده و خارج وقت قضا کند.
    • شرط چهارم : عبور نکردن از وطن یا محل اقامت
    • شرط پنجم: جایز بودن سفر
    • شرط ششم: داشتن محل استقرار
    • شرط هفتم: سفر شغل نباشد
    • شرط هشتم : رسیدن به حد ترخّص
    • مواردی كه سفر را قطع مى كند
    • حکم نوافل در سفر
    • حکم خواندن نماز تمام در جایی که وظیفه قصر است
    • حکم خواندن نماز قصر در جایی که وظیفه تمام است
    • مسائل متفرقه
   • نماز قضا
   • نماز استیجاری
   • نماز قضای پدر و مادر
   • نماز آيات
   • نماز عید فطر و قربان
   • نماز جماعت
   • نماز جمعه
  • روزه
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /