پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

گزارش ماهانه استهلال

  • سال 1444
  • سال 1443
  • سال 1442
  • سال 1441
  • سال 1440
  • سال 1439
  • سال 1438
  • سال 1437
  • سال 1436
  • سال 1435
  • سال 1434
  • سال 1433
  • سال 1432
  • سال 1431
  • سال 1430
  • سال 1429
   • ماه ذيحجه الحرام
   • ماه ذيقعده الحرام
   • ماه شوال المکرم
   • ماه رمضان المبارک
    چاپ  ;  PDF

    گزارش رؤيت هلال ماه رمضان المبارک 1429 هـ.ق

    الف ـ مشخصات نجومی هلال در شامگاه يکشنبه 10 شهريور 1387 (29 شعبان المعظم 1429)
    1- زمان مقارنه ماه و خورشيد: ساعت 30 دقيقه بامداد يکشنبه 10 شهريور 1387
    2- زمان غروب خورشيد: ساعت 19 و 32 دقيقه
    3- زمان غروب ماه: ساعت 19 و 40 دقيقه
    4- ارتفاع ماه: 1 درجه و 33 دقيقه
    5- فاصله زاويه‌ای ماه و خورشيد: 10 درجه و 19 دقيقه
    6- سن ماه: 19 ساعت و 2 دقيقه
    7- مدت مکث ماه پس از غروب خورشيد: 8 دقيقه

    ب ـ پيش بينی تقاويم و نظر کارشناسان رؤيت هلال
    کليه تقاويم اعم از تقويم رسمی کشور مستخرج مرکز تقويم وابسته به مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، تقويم نجومی آقايان مصباح و مصباح زاده، تقويم منصور نجومی، پيش بينی کردند که هلال ماه رمضان المبارک در شامگاه روز يکشنبه 10 شهريور ماه در تمام نقاط ايران رؤيت ناپذير است. بنابراين ماه شعبان 30 روزه بوده غرّه ماه رمضان المبارک 1429، مطابق تقويم روز سه شنبه 12 شهريور ماه 1387 خواهد بود.

    ج ـ اقدامات ستاد استهلال دفتر
    در همين راستا ستادهای استهلال و گروههای رصدی در سراسر کشور به همراه امکانات و تجهيزات رصدی در غروب روز يکشنبه 10 شهريور ماه مطابق با 29 شعبان المعظم و غروب روز دوشنبه 11 شهريور ماه مطابق با 30 شعبان المعظم به استهلال گسترده پرداخت که نتيجه آن و گزارشات واصله ذيلاً به اطلاع می‌رسد:

    گزارش عدم رؤيت در غروب روز يکشنبه 10 شهريور 87
    مطابق با 29 شعبان المعظم 1429

    استان مرکزی                                                  عدم رؤيت
    تعداد گروه: 11 گروه                                         جمع افراد: 77 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و کمتر                     وضعيت جوّی: ابری و غبار آلود

    استان بوشهر                                                   عدم رؤيت
    تعداد گروه: 5 گروه                                            جمع افراد: 25 نفر
    ابزار: دوربينهای 50 × 7 و غيره                          وضعيت جوّی: غبار آلود

    استان کرمانشاه                                              عدم رؤيت
    تعداد گروه: يک گروه                                         جمع افراد: 7 نفر
    ابزار: دوربين معمولی                                         وضعيت جوّی: ابری

    استان کرمان                                                  عدم رؤيت
    تعداد گروه: 4 گروه                                           جمع افراد: 25 نفر
    ابزار: تلسکوپ و دوربينهای 120 × 20 – 50 × 7 و معمولی
    وضعيت جوّی: صاف

    استان آذربايجان غربی                                     عدم رؤيت
    تعداد گروه: 12 گروه                                         جمع افراد: 60 نفر
    ابزار: دوربينهای 30 × 8 و سلسترون 70 ميليمتری
    وضعيت جوّی: غبار آلود

    استان يزد                                                      عدم رؤيت
    تعداد گروه: 6 گروه                                          جمع افراد: 42 نفر
    ابزار: تلسکوپ و دوربينهای 120 × 20               وضعيت جوّی: صاف

    استان ايلام                                                     عدم رؤيت
    تعداد گروه: يک گروه                                         جمع افراد: 10 نفر
    ابزار: دوربينهای معمولی                                     وضعيت جوّی: صاف

    استان اصفهان                                              عدم رؤيت
    تعداد گروه: 5 گروه                                         جمع افراد: 35 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و 50 × 7             وضعيت جوّی: غبار آلود

    استان آذربايجان شرقی                                    عدم رؤيت
    تعداد گروه: 2 گروه                                         جمع افراد: 12 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و 50 × 8             وضعيت جوّی: نيمه ابری

    استان قم                                                      عدم رؤيت
    تعداد گروه: 3 گروه                                         جمع افراد: 15 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و 150 × 40         وضعيت جوّی: غبار آلود

    استان سيستان و بلوچستان                             عدم رؤيت
    تعداد گروه: 5 گروه                                         جمع افراد: 30 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و معمولی               وضعيت جوّی: صاف

    استان تهران «حسن آباد – شهر ری»               عدم رؤيت
    تعداد گروه: يک گروه                                         جمع افراد: 7 نفر
    ابزار: تلسکوپ 8 اينچ و دوربينهای 80 × 20 و 60 × 20
    وضعيت جوّی: صاف

    استان سمنان                                     عدم رؤيت
    تعداد گروه: 4 گروه                                       جمع افراد: 24 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20 و 50 × 7           وضعيت جوّی: صاف

    استانهای خراسان                                         عدم رؤيت
    تعداد گروه: 22 گروه                                     جمع افراد: 183 نفر
    ابزار: تلسکوپ و دوربينهای دو چشمی 120 × 20 و 50 × 7
    وضعيت جوّی: 15 شهر صاف و 7 شهر غبار آلود و ابری

    استان خوزستان                                         عدم رؤيت
    تعداد گروه: 11 گروه                                     جمع افراد: 46 نفر
    ابزار: تلسکوپ 8 و 10 اينچ و دوربينهای 120 × 20
    وضعيت جوّی: غبار آلود

    استان فارس                                     عدم رؤيت
    تعداد گروه: 14 گروه                                    جمع افراد: 40 نفر
    ابزار: دوربينهای 120 × 20                         وضعيت جوّی: غبار آلود

    جمع کل گروهها در سراسر کشور: 107 گروه


    گزارش رؤيت در غروب روز يکشنبه 10 شهريور 87
    مطابق با 29 شعبان المعظم 1429

    1- جناب سرهنگ طائب نيا با گرفتن امواج از ماه و خورشيد وجود ماه را در افق تشخيص داده است، اما رؤيت، با چشم يا ابزار رصدی صورت نگرفته است. به عبارت ديگر با شبيه سازی، وجود ماه را در افق تشخيص داده است، بنابراين صدق عرفی رؤيت منتفی و از نظر کارشناسان دفتر مردود است.
    2- در رصد خانه نياسر کاشان يک گروه 20 نفری با سه دستگاه تلسکوپ 8 و 12 و 16 اينچ استهلال کردند که طبق گزارش آنها، سه نفر از اين جمع هلال را در تلسکوپ 16 اينچ قبل از غروب خورشيد رؤيت کردند، کارشناسان دفتر طی مذاکره با تعدادی از آنها که از تجربه و اطلاعات بيشتری برخوردار بودند به اين نتيجه رسيدند که در رؤيت اين افراد ترديد جدّی است و کارشناسان دفتر به اطمينان نرسيدند.

    گزارش خارج از کشور
    در بحرين 7 گروه که جمعاً پنجاه نفر بودند به استهلال پرداختند فقط چند نفر که نوعاً ادّعای رؤيت می‌کنند مدعی رؤيت شدند و مورد تأييد علما قرار نگرفت.
    در کويت 5 گروه جمعاً دويست و پنجاه نفر به استهلال پرداختند، سه نفر ادعای رؤيت کردند که مورد تأييد قرار نگرفت.
    در قطيف هم چند گروه 30 الی 40 نفره به استهلال پرداختند که چند نفر اندک ادعای رؤيت کردند و مردود شد.
    خلاصه اينکه بحرين و کويت و عمان و شيعيان عربستان سه شنبه را به عنوان اول ماه رمضان اعلام کردند.
    ضمناً دفتر حضرت آيت الله سيستانی در نجف اشرف، طی اطلاعيه‌ای روز دوشنبه را اکمال عدّه تعيين نمود.


    استهلال غروب روز دوشنبه 11 شهريور 87
    مطابق با 30 شعبان المعظم 1429

    شهرهائی که هلال را در غروب دوشنبه 11 شهريور مطابق با 30 شعبان المعظم 1429 با چشم عادی رؤيت کرده‌اند:
    1- استانهای خراسان: «خضری، تايباد، نصرآباد، سرابان، بيرجند، قوچان، سربيشه، مشهد، گناباد، طبس، آشخانه، کوهسرخ، زير کوه، بجستان، درگز، بردسکن، بجنورد، جغتای، گلبهار، نيشابور، طرقبه، باخرز، فردوس، سبزوار»
    2- استان سيستان و بلوچستان: «زابل، چابهار، زاهدان»
    3- استان کرمان: «رفسنجان، کرمان، سيرجان، هفت باغ»
    4- استان کرمانشاه: «کرمانشاه»
    5- استان ايلام: «ايلام»
    6- استان سمنان: «سمنان، دامغان، شاهرود»
    7- استان تهران: «حسن آباد»
    8- استان فارس: «شيراز، فسا، لامرد، جهرم»

    شهرهائی که هلال را در غروب دوشنبه 11 شهريور مطابق با 30 شعبان المعظم 1429 با چشم مسلح رؤيت کرده‌اند:
    1- استان يزد: «اردکان، تفت، ميبد، يزد»
    2- استان همدان: «بهار، کبودر آهنگ، همدان»
    3- استان خوزستان: «اهواز، دزفول، آبادان، خرمشهر»
    4- استان مرکزی: «اراک، خمين، آستانه، تفرش، دليجان، محلات، کميجان»
    5- استان قزوين: «قزوين، آبيک، تاکستان، بوئين زهرا»
    6- استان آذربايجان شرقی: «تبريز، آذرشهر، اهر»
    7- استان زنجان: «زنجان، ابهر»
    8- استان قم: «قم»
    9- استان بوشهر: «بوشهر، برازجان، خورموج، کنگان»

    شهرهائی که هلال را در غروب دوشنبه 11 شهريور مطابق با 30 شعبان المعظم 1429 به خاطر ابری بودن هوا رؤيت نکرده‌اند:
    1- استان آذربايجان غربی: «اروميه، تکاپ، چالدران، خوی، سلماس، شاهين دژ، قره ضياء الدين، ماکو، مياندوآب، نقده»
    2- استان هرمزگان: «بندرعباس، قشم، بندر خمير، کيش، فين، فارسيان»
   • ماه شعبان المعظّم
   • ماه رجب ‌المرجب
   • ماه جمادى ‌الثانى
   • ماه جمادى ‌الاولى
   • ماه ربيع‌ الثانى
   • ماه ربيع ‌الاول
   • ماه محرم‌ الحرام
  • سال 1428
  • سال 1427
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /