پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

احکام پزشکی

 • احکام عمل جراحی
 • احکام اتانازی(قتل از روی ترحّم)
 • احکام داروها و داروخانه‌ها
 • احکام آموزش پزشکی
 • احکام وضو، نماز و روزه
 • احکام زایمان
 • أحکام سقط جنین
 • احکام تلقیح مصنوعی
 • احکام تشریح میّت و پیوند اعضاء
 • احکام ختنه
 • احکام مماثل
  چاپ  ;  PDF

   

  احکام مماثل

   

  کشف عورت برای استخدام

  س145. آیا معاینه ی عورت افراد توسط یک مؤسسه ی نظامی جایز است؟

  ج. کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست، مگر آنکه ضرورتی مثل رعایت قانون و یا معالجه، آن را اقتضا کند.

   

  معنی ضرورت در لمس و نظر حرام

  س146. کلمه ی «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک، زیاد تکرار می شود، «ضرورت» چه معنایی دارد و حدود آن کدام است؟

  ج. مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم ، بستگی به مقدار نیاز دارد.

   

  کشف عورت برای پزشک مماثل

  س147. آیا برای پزشک زن نگاه کردن و لمس عورت زن برای معاینه و تشخیص بیماری جایز است؟

  ج. جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

   

  لمس و نظر حرام برای پزشک غیر مماثل

  س148. آیا لمسِ بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاینه، جایز است؟

  ج. درصورتی که درمان منوط به لمس و نگاه  کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد.

   

  نگاه مستقیم  پزشک به  عورت مماثل

  س149. نگاه کردن پزشک زن به عورت زن دیگر و لمس آن در صورتی که معاینه ی آن به  وسیله ی آینه امکان داشته باشد، چه حکمی دارد؟

  ج. در صورتی که نگاه کردن با آینه ممکن باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتی نداشته باشد، جایز نیست.

   

  لمس بیمار توسط پرستار غیر مماثل

  س150. اگر برای پرستار غیر مماثل(غیر هم جنس با بیمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چیزهای دیگری که احتیاج به لمس بدن بیمار دارند، دست کردن دستکش امکان داشته باشد، آیا انجام آن اعمال بدون  دستکش هایی که پزشک هنگام درمان بیمار از آن ها استفاده می کند، جایز است؟

  ج. با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه، ضرورتی به لمس بدن مریض غیر مماثل (غیر هم جنس) وجود ندارد و بنابر این جایز نیست.

   

  نگاه به عورت

  س151. آیا غیر از شوهر، نگاه کردن افراد دیگر به عورت زن حتّی پزشک، به طور مطلق حرام است؟

  ج. نگاه کردن غیر از شوهر حتّی پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و برای درمان بیماری.

   

  مراجعه به پزشک غیر مماثل

  س152. آیا مراجعه ی زنان به پزشک مرد که متخصص بیماری های زنان است در صورتی که تخصص او از پزشکان زن بیشتر باشد و یا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، جایز است؟

  ج. اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جایز نیست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غیرممکن و یا خیلی سخت باشد.

   

  س153. اگر برای ازدواج، نیاز به آزمایش خون باشد، چنانچه دکتر زن برای این کار نباشد، آیا دکتر مرد که نامحرم است می  تواند این کار را انجام دهد؟ در صورتی که دکتر زن وجود دارد ولی در اثر بی  توجهی و امثال آن، دکتر مرد اقدام به این کار می  کند تکلیف چیست؟

  ج. اگر ضرورتی نباشد جایز نیست و سهل انگاری و بی توجّهی مجوّز این امر نیست.

   

   معاینه توسط پزشک نامحرم برای کنترل سلامتی

  س154. آیا معاینه ی افراد غیر بیمار برای کنترل سلامتی آن ها، توسط پزشک نامحرم جایز است؟

  ج. اگر ضرورت نباشد جایز نیست.

   

  نگاه به جسد هم جنس و غیرهم جنس

  س155. نگاه به جسد هم جنس و غیرهم جنس، مسلمان باشد یا غیرمسلمان تا چه حدی جایز است؟

  ج. نگاه به جسد هم جنس غیر از عورتین اشکال ندارد و در غیر هم جنس حکم زمان حیات را دارد.

   

  مراجعه به پزشک غیرمماثل برای درمان نازائی

  س156. آیا نازایی حکم مرض را دارد تا مراجعه به دکتر مرد حاذق تر، مجاز باشد؟ و با توجه به بالا رفتن سن بنده و اینکه تا جایی که توانسته ام نزد دکترهای مجرب زن رفته ام، فعلاً مجاز به معاینه شدن توسط دکتر مرد هستم یا خیر؟

  ج. نازائی فی نفسه، بیماری محسوب نمی  شود و مجوز مراجعه به پزشک نامحرم برای لمس و نظر حرام نمی گردد. بلی اگر احتمال عقلایی می دهید که نازایی شما ناشی از بیماری قابل علاج باشد و دسترسی به پزشک زن که بتواند شما را معالجه و معاینه کند ندارید، مراجعه به پزشک مرد جهت معاینه و معالجه اشکال ندارد.

   

  مراجعه به پزشک نامحرم در موارد ضروری

  س157. اگر بیمار خانمی که جانش در خطر است به تنها پزشک یک روستای دورافتاده که مرد است، مراجعه کند آیا این پزشک مجاز است هرگونه معاینه ی ضروری را در مورد بیمار انجام دهد؟

  ج. چنانچه مورد ضرورت باشد اشکال ندارد.

   

  مراجعه ی روستائیان به پزشک نامحرم

  س158. اگر زنی دچار بیماری خفیفی شده به طوری که جانش در خطر نیست، با فرض دوری او از شهر و وجود پزشک مرد در روستا حتماً باید به پزشک خانم در شهر مراجعه کند و یا در همان جا، پزشک مرد مجاز است با انجام معاینات ضروری، اقدام به تشخیص و درمان نماید؟

  ج. چنانچه به طور عادی و بدون حرج و مشقت، رفتن به شهر میسّر است، باید در شهر به پزشک زن مراجعه نماید.

   

  نگاه به داخل بدن نامحرم

  س159. در صورتی که شکم بیمار توسط دستیار زن باز شود، با توجه به اینکه نظر به پوست و ظاهر شکم صورت نمی  گیرد و بیشتر داخل شکم مشاهده می  شود، آیا پزشک مرد می  تواند به عمل بستن لوله ها بپردازد؟

  ج. نگاه به باطن بدن زن و ظاهر آن فرقی ندارد و در هر دو صورت اگر ضرورت باشد، جایز است و در غیر این صورت، جایز نیست.

   

  برهنه کردن بیمار در اتاق عمل

  س160. آیا به خاطر حفظ فضای استریل اتاق عمل می  توان مجروح را برهنه کرده و از مقابل انظار پزشکان و پیراپزشکان عبور داد؟

  ج. می توان از لباس ها یا ملحفه ای که قبلاً استریل شده، بعد از بیرون آوردن لباس های بیمار استفاده نمود تا بیمار برهنه نباشد.

   

  کمک مرد نامحرم به زن در حال زایمان

  س161. بفرمایید در صورتی که زنی نباشد تا به زائو در وضع حمل کمک کند، آیا مرد می تواند دخالت کند؟

  ج. اگر عدم دخالت مرد موجب تهدید حیات مادر یا کودک باشد، مانعی ندارد.

   

  حجامت توسط نامحرم

  س162. آیا زن می تواند مرد نامحرم را حجامت کند؟

  ج. با توجّه به اینکه حجامت مستلزم نظر به بدن مرد و احیاناً لمس است جایز نیست.

   

  معاینه دکتر غیر مماثل

  س163. آیا دکتر زن می تواند مرد نامحرم را ویزیت کند؟ (با لمس بدن)

  ج. با امکان لمس از روی لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه مانع ندارد و بهتر است اگر ضرورت ندارد مرد به دکتر زن مراجعه نکند و چنانچه مستلزم لمس یا نظر حرام باشد، جایز نیست.

   

  قرار دادن «نورپلانت»(1) توسط پزشک نامحرم

  س164. قرار دادن «نورپلانت» توسط پزشک مرد در صورتی که فقط سطح خارجی بازو مشاهده شود، چه حکمی دارد؟

  ج. با وجود پزشک زن، پزشک مرد مبادرت به این عمل ننماید، مگر آنکه ضرورتی در کار باشد مانند اینکه پزشک زن وجود نداشته، و این عمل برای آن زن لازم باشد.

   

  مراجعه بیمار زن به دندان پزشک مرد

  س165. مراجعه ی بیمار زن به دندان پزشک مرد جهت معالجات دندان پزشکی چه حکمی دارد؟

  ج. اگر برای این گونه کارها، دسترسی به پزشک زن دارند، مراجعه به پزشک مرد، اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

   


  1. نورپلانت نوعی کپسول است که در زیر پوست بازو کاشته می شود و یکی از روشهای پیشگیری از بارداری محسوب می شود.

 • احکام خون
 • احکام نجاست
 • احکام حق طبابت و گواهی پزشکی
 • احکام ضمان
 • احکام مسائل متفرقه ی پزشکی
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /