پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار قشرهاي‌ مختلف‌ مردم‌ و كاركنان‌ ادارات‌ و نهادها

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ صبح‌ امروز در ديدار جمع‌ زيادي‌ از قشرهاي‌ مختلف‌ مردم‌ و كاركنان‌ ادارات‌ و نهادها با ايشان‌، طي‌ سخناني‌ رژيم‌ غاصب‌ صهيونيستي‌ را به‌ عنوان‌ مظهر تروريسم‌ دولتي‌، يك‌ بلاي‌ جهاني‌ خواندند و دولتهاي‌ صنعتي‌ مدعي‌ زمامداري‌ امور بشر را به‌ سبب‌ حق‌كشي‌ و انكار اين‌ واقعيت‌ روشن‌ شديدا مورد سرزنش‌ و ملامت‌ قرار دادند.
در اين‌ ديدار كه‌ با شعارهاي‌، «مرگ‌ بر منافقين‌»، و «مرگ‌ بر اسرائيل‌» توأم‌ بود، مقام‌ معظم‌ رهبري‌ توسل‌ به‌ تروريسم‌ را ثمره‌ نبود منطق‌، تفكر و بي‌اعتباري‌ يك‌ دولت‌، سازمان‌ و يا گروه‌ دانستند و فرمودند: تروريسم‌ به‌ مفهوم‌ اقدامي‌ است‌ كه‌ يك‌ مجموعه‌، سازمان‌ و يا دولتي‌ بخواهد كار خود را با ايجاد ترور، وحشت‌، قتل‌ و ناامني‌ به‌ پيش‌ ببرد و جنايتي‌ كه‌ منافقين‌ روسياه‌ در حرم‌ مطهر علي‌ بن‌ موسي‌ الرضا (ع‌) مقدسترين‌ مكان‌ مذهبي‌ ايران‌ انجام‌ دادند مظهر زشت‌ترين‌ نوع‌ تروريسم‌ محسوب‌ مي‌شود.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در بيان‌ ماهيت‌ تروريسم‌ دولتي‌ فرمودند: رژيم‌ غاصب‌ صهيونيستي‌ آشكارترين‌ نمونه‌ «تروريسم‌ دولتي‌» است‌. زيرا از هنگامي‌ كه‌ سياست‌ ضد اسلامي‌، ضد مردمي‌ و ضد شرقي‌ انگليس‌، صهيونيستها را در كشور اسلامي‌ فلسطين‌ حاكم‌ كرد آنها به‌ عنوان‌ يك‌ غده‌ سرطاني‌ در پيكر اسلامي‌ با ترور و قتل‌ عام‌ مردان‌ ، زنان‌ و كودكان‌ فلسطين‌ و آتش‌ زدن‌ خانه‌ها اهداف‌ خود را به‌ پيش‌ برده‌اند. اقدام‌ اخير اين‌ رژيم‌ در تجاوز به‌ لبنان‌ و ربودن‌ افراد از خانه‌هايشان‌ و زنداني‌ كردن‌ آنها در فلسطين‌ اشغالي‌ نمونه‌ روشن‌ ديگري‌ از تروريسم‌ دولتي‌ است‌.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ سران‌ دولتهاي‌ هفت‌ كشور صنعتي‌ را به‌ سبب‌ حمايت‌ از اقدامات‌ تروريستي‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ و ناديده‌ گرفتن‌ افكار عمومي‌ جهان‌ مورد سؤال‌ قرار دادند و فرمودند: جهان‌ امروز گرفتار دو مصيبت‌ بزرگ‌ است‌. تروريسم‌ كه‌ مظهر اعلاي‌ آن‌ از لحاظ دولتي‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ و از لحاظ حزبي‌ منافقين‌ و امثال‌ آنها هستند يك‌ مصيبت‌ جهاني‌ است‌ و حق‌كشي‌ دولتهاي‌ مدعي‌ زمامداري‌ امور بشر در انكار اين‌ واقعيت‌، مصيبت‌ بزرگتري‌ است‌ كه‌ جهان‌ امروز با آن‌ مواجه‌ است‌.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ با استناد به‌ اعتراف‌ غرب‌ به‌ پويايي‌ و فراگيري‌ شعارهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ فرمودند: غربيها اذعان‌ مي‌كنند كه‌ شعارها و تفكرات‌ اسلامي‌ ايران‌; مصر، الجزاير و نقاط ديگري‌ از جهان‌ را متحول‌ كرده‌ است‌ و اين‌ امر خطر بزرگي‌ عليه‌ سرمايه‌داري‌ غرب‌ محسوب‌ مي‌شود. بنا بر اين‌ ايران‌ اسلامي‌ كه‌ سلاح‌ نيرومندي‌ چون‌ پويايي‌ انديشه‌، منطق‌ و سخن‌ حق‌ در اختيار دارد نيازمند توسل‌ به‌ اقدامات‌ تروريستي‌ نيست‌. ترور را كساني‌ نظير منافقين‌ و رژيم‌ صهيونيستي‌ انجام‌ مي‌دهند كه‌ فاقد تفكر و استدلال‌ و اعتبار هستند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ اجتناب‌ مطبوعات‌ غرب‌ از انتشار پيامها و ديدگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را نشانه‌ روشني‌ از هراس‌ دولتهاي‌ غربي‌ در عرضه‌ شدن‌ افكار اسلامي‌ و انقلابي‌ به‌ ملتها توصيف‌ كردند و فرمودند: مردم‌ آمريكا و اروپا هيچ‌ خصومتي‌ با ملت‌ ايران‌ ندارند و براي‌ شنيدن‌ سخن‌ حق‌ آمادگي‌ دارند اما دولتهاي‌ غربي‌ به‌ خوبي‌ مي‌دانند كه‌ اگر ملتهايشان‌ از افكار اسلامي‌ و انقلاب‌ ايران‌ آگاهي‌ يابند، به‌ آن‌ معتقد خواهند شد لذا امروز شاهد هستيم‌ كه‌ دولتهاي‌ غربي‌ و دستگاههاي‌ صهيونيستي‌ تبليغات‌ پرهزينه‌اي‌ را در دنيا به‌ راه‌ انداخته‌اند تا چهره‌ اسلام‌، انقلاب‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ را مخدوش‌ جلوه‌ دهند و مانع‌ از رسيدن‌ تفكرات‌ پوياي‌ اسلامي‌ به‌ ملتهاي‌ اروپا و آمريكا شوند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ادامه‌ سخنانشان‌ با ابراز تنفر و انزجار ملت‌ ايران‌ از منافقين‌ كوردل‌ فرمودند: منافقين‌ روسياه‌ همانند ميكروبهايي‌ كه‌ در زباله‌داني‌ تكثير مي‌شوند در زير بال‌ دولتهاي‌ بزرگ‌ پرورش‌ يافته‌اند و امروز ملت‌ ايران‌ با همه‌ وجود منافقين‌ را لعن‌ و نفرين‌ مي‌كنند و تكرار جنايات‌ آنها، نفرت‌ هر چه‌ بيشتر آحاد مردم‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ضمن‌ محكوم‌ كردن‌ ادعاهاي‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ در منتسب‌ كردن‌ تروريسم‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ فرمودند: نظام‌ مقدس‌ و مطهر جمهوري‌ اسلامي‌ از اينگونه‌ تهمتها مبرا است‌ و صهيونيستها به‌ لحاظ ماهيت‌ پليدشان‌ حق‌ ندارند در مورد ايران‌ اسلامي‌ قضاوت‌ كنند. جمهوري‌ اسلامي‌ متكي‌ به‌ يك‌ ملت‌ مؤمن‌، سرافراز، اصيل‌ و ريشه‌ دار است‌ اما رژيم‌ صهيونيستي‌ بي‌ اصل‌ و نسب‌، جعلي‌ و دروغي‌ است‌ كه‌ با جمع‌ كردن‌ گروهي‌ از يهوديان‌ از سراسر دنيا كه‌ داراي‌ خصوصياتي‌ از قبيل‌ شرارت‌، خباثت‌، دزدي‌ و آدم‌كشي‌ هستند، مجموعه‌اي‌ را به‌ نام‌ ملت‌ اسرائيل‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. و به‌ جز ترور و جنايت‌ هيچ‌ منطق‌ ديگري‌ بر او حاكم‌ نيست‌. صهيونيست‌ با اين‌ همه‌ دنائت‌، پستي‌ و روسياهي‌ در دنيا متهم‌تر و مجرم‌تر از هر كس‌ ديگري‌ هستند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در بخش‌ ديگري‌ از سخنانشان‌ به‌ نقش‌ با اهميت‌ نيروي‌ انتظامي‌ در تأمين‌ امنيت‌ اجتماعي‌ اشاره‌ كردند و فرمودند: امنيت‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ مردم‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ را داراست‌. زيرا مردم‌ بايد بتوانند در سايه‌ آن‌ با آرامش‌ و آسودگي‌ خاطر به‌ كسب‌ و كار و فعاليت‌ اجتماعي‌ و انجام‌ امور زندگي‌ خصوصي‌ خويش‌ اهتمام‌ ورزند. امنيت‌ يك‌ نياز اجتماعي‌ است‌ و براي‌ تأمين‌ آن‌، اعمال‌ قدرت‌ حاكميت‌ ضروري‌ است‌ لذا حكومت‌ اسلامي‌ كه‌ مظهر قدرت‌ الهي‌ و قدرت‌ مردم‌ است‌ بايد اين‌ خواسته‌ عمومي‌ را با اقتدار تأمين‌ كند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ برخورد قاطع‌ نيروي‌ انتظامي‌ با تروريستها، سارقان‌ مسلح‌، راهزنان‌، متجاوزين‌ و متعديان‌ به‌ نواميس‌ و اموال‌ مردم‌ را لازمه‌ تأمين‌ امنيت‌ دانستند و فرمودند: نيروي‌ انتظامي‌ مظهر اقتدار ملي‌ براي‌ از ميان‌ بردن‌ ناامني‌ و مبارزه‌ با عناصري‌ است‌ كه‌ در امنيت‌ جامعه‌ اخلال‌ ايجاد مي‌كنند لذا اين‌ قدرت‌ بايد به‌ دست‌ انسانهاي‌ صالح‌ امين‌ و علاقه‌مند به‌ سرنوشت‌ مردم‌ سپرده‌ شود تا آنها بتوانند امنيت‌ را به‌ درستي‌ تأمين‌ كنند.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ضرورت‌ احترام‌ مردم‌ به‌ نيروي‌ انتظامي‌ و پيروي‌ از دستورات‌ اين‌ نيرو را خاطر نشان‌ كردند و فرمودند: امروز انسانهاي‌ صالحي‌ زمام‌ امور نيروي‌ انتظامي‌ را در دست‌ دارند و با هوشياري‌ دستگاههاي‌ قانونگذاري‌ و اجرايي‌، در اين‌ نيرو تحولات‌ مهمي‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اصلاح‌ هر چه‌ بيشتر در نيروي‌ انتظامي‌ ضروري‌ است‌ و يكايك‌ پرسنل‌ اين‌ نيرو بايد مراقب‌ نفوذ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ دشمن‌ در بي‌اعتناكردن‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ دين‌، ناموس‌ و عقايد مردم‌ باشند.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ همچنين‌ به‌ حضور مسئولين‌ و كاركنان‌ سازمانهاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و بهزيستي‌ در اين‌ ديدار اشاره‌ كردند و خدمات‌ آنان‌ را يك‌ صدقه‌ و حسنه‌ و انجام‌ يك‌ تكليف‌ براي‌ نظم‌ اجتماعي‌ در كشور دانستند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ كاركنان‌ و مسئولان‌ اين‌ دو سازمان‌ و دستگاههاي‌ امدادي‌ و خدمات‌ رساني‌ به‌ قشرهاي‌ نيازمند جامعه‌ را به‌ اهتمام‌ هر چه‌ بيشتر در انجام‌ وظايف‌ خود فراخواندند و در پايان‌ سخنانشان‌ فرمودند: كمك‌ به‌ ضعفا و مستمندان‌ يك‌ خواست‌ اسلامي‌ است‌ و مردم‌ بايد كمكها و حمايت‌ خود را از سازمانهاي‌ امدادي‌ افزايش‌ دهند اينجانب‌ بويژه‌ در مورد ايتام‌ به‌ مسئولان‌ سازمان‌ بهزيستي‌ تأكيد مي‌كنم‌ كه‌ به‌ صورت‌ مضاعف‌ به‌ يتيمان‌ تحت‌ سرپرستي‌ اين‌ سازمان‌ رسيدگي‌ كنند و مبادا در نظام‌ اسلامي‌ يتيمي‌ مورد اهمال‌ و بي‌توجهي‌ قرار گيرد. رسيدگي‌ به‌ ايتام‌ يك‌ مسأله‌ بسيار مهم‌ انساني‌ است‌ و عمل‌ به‌ دستورات‌ اسلامي‌ در اين‌ زمينه‌ بايد جدي‌ گرفته‌ شود.
اين‌ گزارش‌ حاكيست‌ در اين‌ ديدار وزير كشور، فرمانده‌ نيروي‌ انتظامي‌ و فرماندهان‌، پرسنل‌ و مسئولين‌ عقيدتي‌ سياسي‌ و حفاظت‌ و اطلاعات‌ نيروي‌ انتظامي‌ رئيس‌ و كاركنان‌ سازمانهاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و بهزيستي‌ و شركت‌ دخانيات‌، اعضاي‌ ستاد نماز جمعه‌ تهران‌، جمعي‌ از اساتيد، دانشجويان‌ و كاركنان‌ دانشگاههاي‌ صنعت‌ نفت‌ اراك‌، بيرجند، كرمانشاه‌، تربيت‌ معلم‌ تهران‌، جمعي‌ از قاريان‌ مشهد، مسئولان‌ و كارشناسان‌ مركز توسعه‌ مدارس‌، گروهي‌ از مردم‌ شهرهاي‌ اصفهان‌ و اراك‌، جمعي‌ از خانواده‌هاي‌ شهداي‌ استانهاي‌ تهران‌، كرمان‌، لرستان‌ وعده‌اي‌ از جانبازان‌ حضور داشتند.
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /