پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب آقاي‌ دكتر علي‌ لاريجاني‌ به‌ سمت‌ رئيس‌ سازمان‌ صداوسيما

حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و ولي‌ امر مسلمين‌ امروز طي‌ حكمي‌ آقاي‌ دكتر علي‌ لاريجاني‌ را به‌ سمت‌ رئيس‌ سازمان‌ صداوسيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ همراه‌ با عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ منصوب‌ فرمودند:
متن‌ مشروح‌ حكم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
بسم‌الله‌ الرحمن‌الرحيم‌
اكنون‌ كه‌ به‌ فضل‌ الهي‌ ملت‌ ايران‌ پانزدهمين‌ سالگرد فرخنده‌ي‌ انقلاب‌ را با سربلندي‌ و احساس‌ پيروزي‌ به‌ سر برده‌ و دولت‌ و ملت‌ هماهنگ‌ و استوار، راهي‌ طولاني‌، پرماجرا و مشحون‌ از توفيق‌ها و نيز دشواريها را پشت‌ سرنهاده‌اند و دولت‌ خدمتگزار با مجاهدتي‌ عظيم‌ و ابتكارآميز، موانع‌ عمده‌ي‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ و رشد و توسعه‌ي‌ ملي‌ را از ميان‌ برداشته‌ و راه‌ به‌ سوي‌ سازندگي‌ و رفاه‌ عمومي‌ را با شتابي‌ متناسب‌ با شرائط انقلاب‌ طي‌ مي‌كند، شرائط عام‌ كشور نيازمند آن‌ است‌ كه‌ دستگاه‌ تبليغاتي‌ صداوسيما نيز سياستي‌ نوين‌ و متناسب‌ با پيشرفتهاي‌ همه‌ جانبه‌ي‌ كشور در پيش‌ گيرد و فضاي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ را از يكسو همگام‌ با سير شتابنده‌ي‌ سازندگي‌ و رشد و توسعه‌ي‌ عمومي‌ و از سوي‌ ديگر همخوان‌ با اصول‌ انقلاب‌ و مباني‌ اساسي‌ اسلام‌ تجهيز كند و نيز به‌ اقتضاي‌ مقابله‌ با تهاجم‌ تبليغاتي‌ و فرهنگي‌ استكبار و ايادي‌اش‌، ميدان‌ پيكار رسانه‌ها را هم‌ در جبهه‌ي‌ تبيين‌ و تعميق‌ و تكريم‌ اصول‌ شورانگيز انقلاب‌ اسلامي‌ و هم‌ در جبهه‌ي‌ توزيع‌ تلاش‌ فداكارانه‌ ي‌ مسئولان‌ كشور و قواي‌ سه‌ گانه‌ بخصوص‌ قوه‌ي‌ مجريه‌ي‌ سختكوش‌ و خستگي‌نشناس‌، با روش‌هاي‌ نوين‌ و پيشرفته‌ و خردمندانه‌، با جهادي‌ بزرگ‌ و هوشيارانه‌ بيارايد.
با عنايت‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد و همراه‌ با ابراز قدرداني‌ و سپاس‌ از زحمات‌ بي‌وقفه‌ و مستمر جناب‌ آقاي‌ محمد هاشمي‌ كه‌ در مدت‌ طولاني‌ مسئوليت‌ خود در اداره‌ي‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بخصوص‌ در دوران‌ جنگ‌ تحميلي‌ تلاش‌ عظيم‌ و همه‌ جانبه‌اي‌ را در اداره‌ي‌ اين‌ نهاد حساس‌ و مهم‌ مبذول‌ داشته‌اند، جناب‌ آقاي‌ دكتر علي‌ لاريجاني‌ را كه‌ از چهره‌هاي‌ برجسته‌ي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ كشور و برخوردار از سوابق‌ افتخارآميز انقلابي‌ و مسئوليتهاي‌ دولتي‌ و شناخته‌ به‌ تعهد و تقوا و تجربه‌ي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ مي‌باشند به‌ رياست‌ سازمان‌ صداوسيما همراه‌ با عضويت‌ در شورايعالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ منصوب‌ مي‌كنم‌. انتظار مي‌رود كه‌ ايشان‌ با استفاده‌ از همكاران‌ خوش‌ فكر و مبتكر انقلابي‌ داخل‌ آن‌ سازمان‌ و جذب‌ عناصر برجسته‌ از بيرون‌ آن‌، طرحي‌ نوين‌ و برنامه‌اي‌ كارآمد پديد آورند كه‌ به‌ بهره‌گيري‌ از امكانات‌ گسترده‌ي‌ آن‌ سازمان‌ و تبديل‌ آن‌ به‌ پايگاه‌ گسترش‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ و هنر، و مركزي‌ براي‌ هدايت‌ مردم‌ مسلمان‌ ايران‌ و ديگر مشتاقان‌ نداي‌ ايران‌ انقلابي‌، و جايگاهي‌ براي‌ ارائه‌ي‌ توفيقات‌ ملت‌ ايران‌ در صحنه‌هاي‌ گوناگون‌ زندگي‌: دانش‌، سياست‌، صنعت‌، هنر، آموزش‌ و پرورش‌ و ديگر عرصه‌هاي‌ زندگي‌، بينجامد.
در اينجا لازم‌ است‌ از زحمات‌ ارزشمند شوراي‌ محترم‌ سياستگذاري‌ تشكر نموده‌ و با آرزوي‌ همكاري‌ يكايك‌ اعضاي‌ فاضل‌ و ارزشمند آن‌ با مديريت‌ صداوسيما، پايان‌ كار آن‌ شورا را اعلام‌ نمايم‌.
رئوس‌ مطالبي‌ كه‌ در برنامه‌ي‌ كلان‌ نوين‌ بايد رعايت‌ شود بدينقرار است‌:
گردشكار در سازمان‌ صداوسيما بايد در جهت‌ رسيدن‌ به‌ كيفيت‌ برتر در همه‌ي‌ برنامه‌هاي‌ آن‌ باشد و گسترش‌ كمي‌ در درجه‌ي‌ دوم‌ قرار گيرد، با اين‌ حال‌ پوشش‌ حداقل‌ لازم‌ در سراسر كشور و در همه‌ي‌ گوشه‌ها و راهها و روستاهاي‌ آن‌ بر هر چيز ديگر مقدم‌ است‌.
تشكيلات‌ آن‌ سازمان‌ مورد بازنگري‌ قرار گيرد و در جهت‌ سبك‌ و كارآمد كردن‌، دگرگوني‌ لازم‌ در آن‌ پديد آيد.
از همكاري‌ دانشگاهيان‌ و محافل‌ دانشگاهي‌ براي‌ مطرح‌ كردن‌ مباحث‌ علمي‌ و اجتماعي‌ و ارائه‌ي‌ ديدگاههاي‌ تازه‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ بهره‌گرفته‌ شود. در مباحث‌ اسلامي‌ به‌ كيفيت‌ و عمق‌ و والائي‌ مطالب‌ توجه‌ شود و از طرح‌ مطالب‌ ضعيف‌ و آميخته‌ به‌ اوهام‌ و سلائق‌ شخصي‌ پرهيز گردد و براي‌ برآمدن‌ اين‌ مقصود، همكاري‌ متين‌ و سنجيده‌ئي‌ با حوزه‌هاي‌ علميه‌ و علماي‌ دين‌ بخصوص‌ فضلاء و علماي‌ عاليمقام‌ حوزه‌ي‌ مباركه‌ي‌ قم‌، برقرار گردد.بطور كلي‌ صداوسيما مدرسي‌ گسترده‌ براي‌ طرح‌ حقايق‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي‌ صلي‌الله‌عليه‌ و آله‌ و معارف‌ اهل‌ بيت‌ عليهم‌ السلام‌ بگونه‌ي‌ اصيل‌ و صحيح‌ گردد.
در توليد برنامه‌هاي‌ هنري‌ از همكاري‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌ كشور مانند وزارت‌ ارشاد و سازمان‌ تبليغات‌ و حوزه‌ي‌ هنري‌ و غير آنها بيشترين‌ بهره‌ي‌ شايسته‌ گرفته‌ شود.
اطلاع‌رساني‌ كه‌ يكي‌ از مهمترين‌ كارهاي‌ صداوسيما است‌ نظامي‌ برتر يافته‌ بيش‌ از پيش‌ از سرعت‌، وايرستگي‌، زبان‌ رسا و درست‌ برخوردار گردد.
زبان‌ صداوسيما بايد فارسي‌ درست‌ و براستي‌ زبان‌ معيار باشد. غلط گوئي‌ و غلط خواني‌ يكسره‌ از بين‌ برود، و صداوسيما آموزنده‌ي‌ زبان‌ شيرين‌ و رسا و پرتوان‌ فارسي‌ باشد. در اين‌ باره‌ تلاش‌ هائي‌ شده‌ است‌ و بايد تكميل‌ گردد.
برنامه‌هاي‌ هنري‌ صداوسيما از جذابيت‌ و شيريني‌ برخوردار گردد و فاخرترين‌ هنرهاي‌ نمايشي‌ با مضامين‌ پربار اجتماعي‌ و اخلاقي‌ و سياسي‌ در اين‌ رسانه‌ي‌ همگاني‌ ارائه‌ شود. نمايش‌هاي‌ سبك‌ و بي‌مغز و گمراه‌ كننده‌ و فاقد كيفيت‌ هنري‌ كه‌ گاه‌ بسي‌ پرخرج‌ هم‌ هست‌، يكسره‌ موقوف‌ شود.
از پخش‌ موسيقي‌ مبتذل‌ و لهوي‌ بويژه‌ آنچه‌ در اين‌ رشته‌ي‌ هنري‌، فاقد هويت‌ ملي‌ و اصالت‌ ايراني‌ است‌، پرهيز شود. موسيقي‌، ابزاري‌ است‌ كه‌ مي‌تواند حرام‌ و مي‌تواند حلال‌ باشد. نوع‌ حلال‌ آن‌ بدرستي‌ شناسائي‌ و برابر نظرات‌ روشنگر امام‌ راحل‌(طاب‌ ثراه‌) در معرض‌ استفاده‌ قرار گيرد و در اين‌ باره‌، بيشتر، از هنر اصيل‌ ايراني‌ كه‌ با ساخت‌ روحي‌ و عاطفي‌ مردم‌ ما همخوان‌ و همنوا است‌ كار گرفته‌ شود.
در همه‌ي‌ برنامه‌ها جهت‌ كلي‌، مقابله‌ با تهاجم‌ تبليغاتي‌ و فرهنگي‌ و خبري‌ استكبار باشد، اين‌ اصل‌ مهم‌ نه‌ تنها در خبر، كه‌ در گزارش‌ها، برنامه‌هاي‌ علمي‌ و اجتماعي‌ و سياسي‌، و بخصوص‌ در برنامه‌هاي‌ هنري‌ و سرگرم‌ كننده‌ مانند نمايش‌ و داستانهاي‌ يكه‌ يا دنباله‌دار، بايد رعايت‌ شود. اين‌ نكته‌ بدرستي‌ براي‌ همه‌ي‌ كاركنان‌ روشن‌ گردد كه‌ فرهنگ‌ مهاجم‌ بيگانه‌، از راه‌ نمايش‌ها و برنامه‌هاي‌ سرگرم‌ كننده‌ بيش‌ از گفتگوي‌ روياروي‌ بر ذهن‌ و عمل‌ مردم‌ اثر مي‌گذارد، و از اين‌ اثرگذاري‌ ناخواسته‌، هوشيارانه‌ و خردمندانه‌ جلوگيري‌ شود.
بطور كلي‌ صداوسيما چنانكه‌ امام‌ بزرگوار راحل‌(قدس‌ سره‌) تعبير فرمودند: دانشگاهي‌ همگاني‌ باشد كه‌ در آن‌ دين‌ و اخلاق‌ و ارزشهاي‌ اسلامي‌ و راه‌ و روش‌ زندگي‌ و تازه‌هاي‌ جهان‌ علم‌ و سياست‌ و انديشه‌هاي‌ نوين‌ و راهگشا، با زبان‌هاي‌ رسا و باب‌ فهم‌ همه‌ي‌ قشرها، آموخته‌ شود و همه‌ از ذهن‌هاي‌ ساده‌ تا مغزهاي‌ متفكر و انسانهاي‌ برجسته‌، بتوانند به‌ تناسب‌ آمادگي‌ خود از آن‌ بهره‌ ببرند و از فيض‌ آن‌ سيراب‌ شوند. برنامه‌ها براي‌ عامه‌ي‌ مردم‌، قابل‌ فهم‌ و استفاده‌ باشد، ليكن‌ بهيچ‌ روي‌، عاميانه‌ و سبكسرانه‌ نباشد. و صداوسيماي‌ باب‌ ايران‌ اسلامي‌ كه‌ در آن‌ تيزهوشي‌ و استعداد و گرايش‌ همگاني‌ به‌ فرهنگ‌ و سياست‌ و علم‌، در كنار ظرافت‌ و ذوق‌ و خوش‌طبعي‌، و همراه‌ با روحيه‌ي‌ بازسازي‌ و آفرينش‌ دوباره‌ي‌ كشور بزرگ‌ و سربلند ايران‌، طبيعت‌ اين‌ ملت‌ كهنسال‌ و در عين‌ حال‌ جوان‌ است‌، بتدريج‌ شكل‌ گيرد.
در كنار اين‌ همه‌، سهم‌ شنوندگان‌ بيرون‌ مرزها، ميليونها انساني‌ كه‌ در كشورها و از ملت‌هاي‌ گوناگون‌، چشم‌ و دل‌ به‌ سوي‌ ايران‌ و صداي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ دارند، بطور برجسته‌ در مد نظر باشد. برنامه‌هاي‌ برونمرزي‌ از ابتذال‌ و تكرار و سبكي‌ كاملا مبرا و براستي‌ نمايشگر ايران‌ اسلامي‌ باشد.
اين‌ تكليف‌ سنگين‌ كه‌ برخي‌ از مقدمات‌ آن‌ بوسيله‌ي‌ مديريت‌ و مسئولان‌ زحمتكش‌ قبلي‌ فراهم‌ شده‌ و بخش‌ ديگري‌ هم‌ بايد بوسيله‌ي‌ مدير فرزانه‌ و انديشمند كنوني‌ فراهم‌ آيد، بيشك‌ نيازمند همكاري‌ همه‌ي‌ دستگاههاي‌ مرتبط بويژه‌ هيئت‌ دولت‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌. اينجانب‌ از نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و اعضاي‌ محترم‌ هيئت‌ دولت‌ بويژه‌ رئيس‌ جمهور دانشمند و اسلام‌شناس‌ و فرهنگ‌ پرور، مي‌خواهم‌ هرگونه‌ كمك‌ در زمينه‌ي‌ بودجه‌ و ديگر امكانات‌ را براي‌ حركتي‌ كه‌ امروز صداوسيما نيازمند آن‌ است‌، مبذول‌ نمايند. از علماء و صاحبنظران‌ و هنرمندان‌ و ديگر قشرهائي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مي‌توانند در رسانيدن‌ اين‌ سازمان‌ مهم‌ به‌ جايگاه‌ شايسته‌ي‌ خود، مؤثر باشند، انتظار دارم‌ كه‌ با مديريت‌ آن‌ همكاري‌ كنند.
بيشك‌ اين‌ پيشرفت‌، ناگهان‌ و در زمان‌ كوتاه‌ ميسر نخواهد شد. مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ چنين‌ سمت‌گيري‌ئي‌ در پيش‌ باشد. از خداوند متعال‌ توفيق‌ و هدايت‌ رئيس‌ محترم‌ سازمان‌ و ديگر دست‌اندركاران‌ را مسئلت‌ مي‌كنم‌ و اميدوارم‌ همگان‌ مشمول‌ ادعيه‌ي‌ زاكيه‌ي‌ حضرت‌ ولي‌ الله‌ الاعظم‌ ارواحنا فداه‌ و كمكهاي‌ آن‌ بزرگوار باشند.
والسلام‌ علي‌ جميع‌ اخواننا المؤمنين‌
سيدعلي‌ خامنه‌اي‌
24/11/72
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /