پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی

بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

یک مسئله‌ى مهمّ [دیگرى‌] که وجود دارد - که بنده بارها تکرار کرده‌ام - مسئله‌ى اقتدار نیروى انتظامى است. نیروى انتظامى در مسئولیّت خود که ایجاد امنیّت است، مظهر حاکمیّت جمهورى اسلامى است. یعنى جزو وظایف جمهورى اسلامى این است که در جامعه امنیّت ایجاد کند. امنیّت اخلاقى، امنیّت اجتماعى - همان‌طور که شرح دادید - جزو وظایف ما است؛ جزو وظایف جمهورى اسلامى است؛ نمیتوانیم اینها را رها کنیم. مظهر این امنیّت و عامل وسطِ میدانِ این امنیّت عبارت است از نیروى انتظامى؛ بنابراین بایستى اقتدار داشته باشید؛ باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید؛ باید بتوانید با قاطعیّت عمل کنید. منتها نکته‌ى کار این است که اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد؛ اقتدار را با حدومرز نشناختن و بى‌مهار حرکت کردن نباید اشتباه کرد.

نماهنگ اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

پر بیننده ترین