پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مراقبت برای همرنگ نشدن با ادبیات و کلیشه های نظام سلطه

نباید فریب لبخند دشمن یا مساعدت کوتاه‌مدت او را خورد

مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود

مسئولان به اظهارات بسیار بد مقامات امریکا رسماً پاسخ دهند

تحریمهای اقتصادی باید به‌طور کامل لغو شوند

هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد که جمهوری اسلامی وارد چارچوب های مورد انتظار امریکاییها شود

مسئولان مطلقاً اجازه فرصت‌طلبی را در داخل به امریکا ندهند

حرکت عمومی به سمت آرمانها و اهداف اسلامی است

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان

پر بیننده ترین