پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمانهای انقلاب است

سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانع از یکه تازیهای قدرتهای سلطه گر بویژه امریکا شده است

تصمیم گرفتن کشورهای دیگر درباره نظام حکومتی سوریه بدعتی خطرناک است

تمامیت ارضی عراق و مرجع بودن آرای مردم، اصول راه حل ایران درباره عراق است

رفتار سعودی ها در یمن و سوریه، یک بام و دو هواست

مردم بحرین هیچ چیزی جز حق رأی و حق انتخاب نمی خواهند

پر بیننده ترین