پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

قدرت دفاعی کشور به هیچ‌وجه قابل مذاکره و معامله نیست

نماهنگ مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش

بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش

ارائه گزارش امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش

ارائه گزارش امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش

اجرای مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش

پر بیننده ترین