پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

آمریکا در خط مقدم کارزار مقابله با جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی سگ هار اوست

شاخص اثبات ایران‌دوستی پرهیز از یأس‌آفرینی است

بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

به امام حسین اهانت می‌کنند، ادعای طرفداری از ملت امام حسین دارند!

باید فریب خوردگان را متنبه، موعظه و هدایت کرد

عاملان جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به اندازه گناهشان باید مجازات شوند

بیانات در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان

بیانات در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان

پر بیننده ترین