پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مخاطبان اصلی جنگ نرم، مردم به ویژه نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان و عناصر فعال هستند

پر بیننده ترین