پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
اقیانوس عظیم مردم متحد است و با افرادی که به عاشورا اهانت کردند آشتی نمی‌کنند

پر بیننده ترین