پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
یک قاعده کلی؛احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد

پر بیننده ترین