پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نتیجه ضعف در تولید فرهنگی، واردات و قاچاق فرهنگی و کمر راست نکردن تولید داخل است

پر بیننده ترین