پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نماهنگ «سپاس از خدمت»
نماهنگ «سپاس از خدمت» در قدردانی از زحمات دست اندرکاران خدمات و سفرهای نوروزی به مردم

پر بیننده ترین