پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مداحی جناب آقای یزدان ناصری - کرمانشاه

پر بیننده ترین