پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت و مصونیت کشور حفظ شود

پر بیننده ترین