پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
نظام امریکا، کارگزار شبکه خطرناک و خبیث صهیونیزم بین الملل، و عامل اغلب جنگها در منطقه و جهان است

پر بیننده ترین