پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
جناب آقای محمد امین صادقی – دکترای کامپیوتر و دارنده نشان برنز المپیاد جهانی کامپیوتر

پر بیننده ترین