پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مسئله فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی امت اسلام است

پر بیننده ترین