پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
افرادی که امکانات کشور دراختیار آنها بوده یا اکنون هست باید پاسخگو باشند نه مدعی

پر بیننده ترین