پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هدف آمریکا از جنگ اقتصادی، ایجاد نارضایتی و تبدیل آن به اغتشاش داخلی است

پر بیننده ترین