پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
رئیس جمهور امریکا گفته کار جمهوری اسلامی تمام است؛ شتر در خواب بیند پنبه دانه

پر بیننده ترین