پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مطمئن باشند که پیروزی با مردم فلسطین و یمن است

پر بیننده ترین